Casa Àsia

Accessos directesCap_casaasia
Educació > Cursos d'iniciació d'idioma japonès marugoto (matins i tardes)

Cursos d'iniciació d'idioma japonès marugoto (matins i tardes)

Curso:

Aquests cursos estan basats en els estàndards d'ensenyament de la Japan Foundation, abreujats com JFS, que s'ajusten al seu torn al MCER, el marc comú de referència a Europa per a l'ensenyament de les llengües, un marc que divideix l'ensenyament en un total de sis nivells (A1-C2), i que ja s'utilitza en els centres d'idiomes de les principals universitats ia les escoles oficials d'idiomes.

Aquests estàndards es basen en una concepció de l'aprenentatge de l'idioma japonès orientada cap a l'enteniment mutu, combinant, d'una banda, la capacitat per realitzar una tasca utilitzant el japonès com a vehicle d'expressió; i de l'altra, la capacitat per comprendre una cultura diferent com a resultat d'un intercanvi cultural positiu.

Per a això, s'han creat materials d'estudi que proporcionen un aprenentatge amè, dinàmic i productiu, qualsevol que sigui la motivació de l'estudiant. El curs està dissenyat per a adults que viuen fora del Japó i que volen estudiar japonès per, a través de l'aprenentatge de la llengua, viure al mateix temps una experiència cultural.

Casa Àsia ha programat els cursos d'iniciació en dues velocitats.
Una d'elles, la més ràpida, funciona a raó de dues classes de dues hores de durada per setmana. Al llarg d'un any acadèmic es poden realitzar tres trams d'MECR dividits en tres trimestres. Aquesta modalitat ràpida només està disponible en horari de tarda.
L'altra, més lenta, funciona a raó d'una classe de dues hores de durada per setmana. Al llarg d'un any acadèmic es poden realitzar dos trams de MECR dividits en dos quadrimestres. Aquesta modalitat està disponible en horari de matí i en horari de tarda.

La inscripció a cada tram es fa de forma independent, tot i que s'informarà als alumnes via email de l'obertura d'inscripcions per al següent tram o nivell. En la mesura del possible, els alumnes continuaran cap als trams o nivells superiors mantenint el mateix horari i dia de la setmana en el qual es van inscriure per primera vegada.

Per a més informació sobre nivells, metodologia i llibres de text.

Nota: les inscripcions es processaran per rigorós ordre d'arribada. En els últims dies d'agost, principis de setembre, se'ls demanarà que confirmin les seves places mitjançant pagament del primer curs. Fins llavors, si han entrat en la quota (s'admeten fins a 12 alumnes per grup) se'ls notificarà per correu electrònic, si no, se'ls redirigirà a un altre grup o se'ls posarà en llista d'espera, segons sigui el seu desig).

Per inscriure s'ha de posar en contacte amb [email protected] enviant: nom complet, número de DNI, número de telèfon mòbil, adreça postal completa.


CURS DE A1-1 i A1-2 GRUP 1

Ritm lent en horari de matí - dilluns de 12.00 h a 14.00 h

Horari dels cursos Marugoto A1-1 i A1-2 (Grup 1):
Dilluns de 12.00 h a 14.00 h.
Es prega puntualitat.

Materials de text pels nivells A1-1 i A1-2:
Marugoto nihon no kotoba to bunka A1 (La llengua i la cultura japoneses al complet)
Dos llibres: ACTIVITAT i COMPRENSIÓ.

DETALL DEL CURS MARUGOTO MATINS A1-1 (GRUP 1):

Del dilluns 10/09/2018 al dilluns 11/02/2019. (44 hores).

CLASSES AFEGIDES:
Dimecres 21 de novembre de 2018 de 10.00 h a 12.00 h.

Les classes s'interrompen per Nadal el dilluns 17 de desembre de 2018 (última classe de l'anyi es reprendran el dilluns 07 de gener de 2019 (primera classe de l'any).

Els exàmens d'activitat i comprensió es realitzaran el dilluns 11 de febrer de 2019 de 12.00 h a 14.00 h.
Codi M-A1-1 (GR1).

Import del curs Marugoto A1-1: 440 euros.

DATES DEL CURS MARUGOTO MATINS A1-2 (GRUP 1):

Del dillun 18/02/2019 al dilluns 17/06/2019. (38 hores).

Classes afegides:
Dimecres 03 d'abril de 2019 de 10.00 h a 12.00 h.
Dimecres 05 de juny de 2019 de 10.00 h a 12.00 h.

NO hi haurà classe els dies:
Dilluns 15 d'abril de 2019: FESTIU.

Els exàmens d'activitat i comprensió es realitzaran el dilluns 17 de febrer de 2019 de 12.00 h a 14.00 h.
Codi M-A1-2 (GR1).

Import del curs Marugoto A1-2: 380 euros.

CURS DE A1-1 i A1-2 GRUP 2

Ritme lent en horari de matí - dimecres de 12.00 h a 14.00 h

Horari dels cursos Marugoto A1-1 i A1-2 (Grup 2):
Dimecres de 12.00 h a 14.00 h.
Es prega puntualitat.

Materials de text pels nivells A1-1 y A1-2:
Marugoto nihon no kotoba to bunka A1 (La llengua i la cultura japoneses al complet)
Dos llibres: ACTIVITAT i COMPRENSIÓ.

DETALL DEL CURS MARUGOTO MATINS A1-1 (GRUP 2):

Del dimecres 12/09/2018 al dimecres 06/02/2019. (44 hores).

CLASSES DOBLES:
Dimecres 5 de desembre de 2018 de 10.00 h a 14.00 h.
Dimecres 9 de gener de 2019 de 10.00 h a 14.00 h.

Les classes s'interrompen per Nadal el dimecres 19 de desembre de 2018 (última classe de l'any) i es reprendran el dimecres 09 de gener de 2019 (primera classe de l'any).

Els exàmens d'activitat i comprensió es realitzaran el dimecres 06 de febrer de 2019 de 12.00 h a 14.00 h.
Codi M-A1-1 (GR2).

Import del curs Marugoto A1-1: 440 euros.

DATES DEL CURS MARUGOTO MATINS A1-2 (GRUP 2):

Del dimecres 13/02/2019 al dimecres 19/06/2019. (38 hores).

CLASSES DOBLES:
Dimecres 13 de març de 2019 de 10.00 h a 14.00 h.
Dimecres 24 d'abril de 2019 de 10.00 h a 14.00 h.

Els exàmens d'activitat i comprensió es realitzaran el dimecres 19 de junio de 2019 de 12.00 h a 14.00 h.
Codi M-A1-2 (GR2).

Import del curs Marugoto A1-2: 380 euros.

CURS DE A1-1, A1-2 i A2-1

Ritme ràpid en horari de tarda - dilluns i dimecres de 17.00 h a 19.00 h

Horari dels cursos Marugoto A1-1, A1-2 i A2-1:
Dilluns i dimecres de 17.00 h a 19.00 h.
Es prega puntualitat.

Materials de text pels nivells A1-1 i A1-2:
Marugoto nihon no kotoba to bunka A1 (La llengua i la cultura japoneses al complet)
Dos llibres: ACTIVITAT i COMPRENSIÓ.

Materials de text pels nivells A2-1 i A2-2: Marugoto nihon no kotoba to bunka A2-1 (La llengua i la cultura japoneses al complet). 
Dos llibres: ACTIVITAT i COMPRENSIÓ.

DETALL DEL CURS MARUGOTO TARDES A1-1:

Del dilluns 24/09/2018 al dimecres 19/12/2018. (44 hores).

ANOMALIES EN EL CALENDARI:
Dilluns 29 d'octubre de 2018: DESCANS
Dimecres 31 d'octubre de 2018: DESCANS
Dilluns 03 de desembre de 2018: DESCANS
Dimecres 05 de desembre de 2018: DESCANS

L'examen d'activitat es realitzarà el dilluns 17 de desembre de 2018 de 17.00 h a 19.00 h.
L'examen de comprensió es realitzarà el dimecres 19 de desembre de 2018 de 17.00 h a 19.00 h.
Codi T-A1-1.

Import del curs Marugoto A1-1: 440 euros.

DETALL DEL CURS MARUGOTO TARDES A1-2:

Del dilluns 07/01/2019 al dimecres 13/03/2019. (38 hores).

ANOMALIES EN EL CALENDARI:
Dimecres 06 de març de 2019: DESCANS

L'examen d'activitat es realitzarà el dilluns 11 de març de 2019 de 17.00 h a 19.00 h.
L'examen de comprensió es realitzarà el dimecres 13 de març de 2019 de 17.00 h a 19.00 h.
Codi T-A1-2.

Import del curs Marugoto A1-2: 380 euros.

DETALL DEL CURS MARUGOTO TARDES A2-1:

Del dilluns 25/03/2019 al dimecres 19/06/2019. (44 hores).

ANOMALIES EN EL CALENDARI:
Dilluns 15 d'abril de 2019: FESTIU
Dimecres 17 d'abril de 2019: FESTIU
Dilluns 29 d'abril de 2019: DESCANS
Dimecres 01 de maig de 2019: FESTIU

L'examen d'activitat es realitzarà el dilluns 17 de juny de 2019 de 17.00 h a 19.00 h.
L'examen de comprensió es realitzarà el dimecres 19 de juny de 2019 de 17.00 h a 19.00 h.
Codi T-A2-1.

Import del curs Marugoto A2-1: 440 euros.


Inscripció:

Formes de realitzar la inscripció:
correu electrònic: [email protected]

Informació a enviar:
Nom del curs
Nom complet de l'alumne
Adreça postal completa (c / o Pl., Nº, C.P.)
Telèfon mòbil de contacte
E-mail de contacte
Número de DNI

PER A ALUMNES EXTERNS A CASA ÀSIA I a la Fundacón JAPÓ: Per accedir a qualsevol nivell superior a l'A1 serà necessari realitzar una prova de nivell. En aquest cas, preguem indicar les següents dades: anys estudiant japonès, metodologia utilitzada, centre en el qual s'ha estudiat (o, si no, autodidacta), certificats del JLPT / Nôken obtinguts, etc. Per poder realitzar la prova de nivell cal haver enviat prèviament un correu electrònic sol·licitant-la.

ÉS IMPRESCINDIBLE INSCRIURE'S I REBRE CONFIRMACIÓ ABANS DE REALITZAR L'INGRÉS.

Matrícula:
Un cop feta la inscripció i rebuda la confirmació, l'import de la matrícula s'haurà d'abonar al compte corrent número ES88 0182 6035 40 0201504747 del Banc BBVA, indicant:
Codi del curs i el nom de l'alumne.

A continuació, s'haurà d'enviar una còpia del resguard de la transferència o ingrés al Centre Casa Àsia-Madrid ([email protected]).

Sobre la forma d'adquirir els llibres de text necessaris per a cada curs els informarem en el moment de confirmar la seva inscripció.

Baixes:
Un cop començat el curs, no es tornarà l'import de la matrícula sota cap concepte, excepte en casos de força major demostrable.

Casa Àsia es reserva el dret de cancel·lar qualsevol curs en cas de no arribar a un mínim d'alumnes inscrits. Les dates i horaris proposats són susceptibles de variació. Es lliurarà un certificat d'assistència als alumnes que així ho sol·licitin.

Data
10/09/2018 > 18/06/2019
Horari
Del 10 de setembre de 2018 al 18 de juny de 2019.
Lloc
Centre Casa Àsia-Madrid
Palacio de Cañete
c/ Mayor, 69, 1ª planta · Aula 1
Madrid
Organitza
Casa Àsia
Ponent

Professora (matins):
Taeko Kojima es va graduar a Kyoto University of Education i és professora llicenciada de japonès com a llengua estrangera, amb una àmplia experiència docent tant al Japó com a Espanya per a tots els nivells. Ensenya japonès d'una forma entretinguda amb un mètode dinàmic, molt participatiu i eficaç basat en el mètode Marugoto (el nou mètode d'ensenyament de l'idioma japonès per a estrangers dissenyat per Fundació Japó) i del qual Taeko és co-autora a la part de Gramàtica. En aquests moments és una de les professores amb formació en aquest mètode que més hores de classe ha impartit, acumulant així una àmplia experiència pràctica. És professora de japonès a Casa Àsia des de 2009.Professora (tardes):
Naoko Sato és llicenciada en Educació i Sociologia per la Universitat de Tsuru, i ha realitzat diversos cursos i activitats formatives sobre l'ensenyament de l'idioma japonès com a llengua estrangera. Com a professora té una rica experiència en l'ensenyament del japonès a tots els nivells, des inicials a avançats. Tot i que ha utilitzat diversos mètodes d'ensenyament cal destacar el seu coneixement del mètode Marugoto. És professora d'idioma japonès a Casa Àsia des de 2015.

Etiquetes

Desplegable
Share to Twitter Share to Facebook Share to LinkedIn Share to Google Reader Share to Yahoo Share to delicious Share to NetVibes Share to Digg Share to Menéame Share to La Tafanera Rss

Cerca al web de Casa Àsia
Casa Asia a la xarxa:
Facebook Twitter Youtube Flickr Spotify LinkedIn Foursquare

Agenda

Mapa interactiu d'Àsia-Pacífic

Mapa interactiu d'Àsia-Pacífic
Descobreix Àsia, país a país


  • Bann_bambu
  • Bann_interculturalidad
  • Bann_affbcn
  • Bann_europa
  • Bann_inhouse
  • Bann_turismo
  • Bann_innova
Casa Asia
Casa Àsia | Seu Social | Recinte de Can Tiana | c/ Bolivia, 56 | 08018 Barcelona | +34 93 368 08 36
Centre Casa Asia - Madrid | Palacio de Cañete | Calle Mayor, 69 | 28013 Madrid | +34 91 360 01 94
© CASA ÀSIA 2016. Avís legal. Produït per rodest