17/06/2021 | Actualitat

Casa Àsia i la Fundació Àsia-Europa, ASEF, a través de Culture360.asef.org, llancen la convocatòria oberta At Home / Being Home, una residència virtual per a joves artistes emergents als sectors de les arts escèniques, música, cinema i multimèdia, que contribueix a reforçar iniciatives de desenvolupament de capacitats virtuals i a la creació d’oportunitats per a l’intercanvi i la col·laboració en resposta a l’impacte de la pandèmia global.

Sobre la residència

Aquest projecte s’ha construït sobre uns principis de desenvolupament de capacitats i de col·laboració, que tindrà una durada de 6 setmanes, i oferirà una oportunitat per al desenvolupament de capacitats, l’intercanvi i la col·laboració a 4 artistes emergents participants d’Espanya i Àsia seleccionats per mitjà d’una convocatòria oberta i agrupats per parelles. Cada parella treballarà conjuntament, amb el suport d’un mentor expert en aquest camp, que guiarà les dues parelles d’artistes per desenvolupar el seu projecte.

 • Els/les artistes seleccionats/des treballaran en parelles. A cada parella se li assignarà un mentor. La col·laboració en línia durarà 6 setmanes (del 15 de setembre al 29 d’octubre de 2021)

 • S’anima els/les candidats/es a postular en parelles. Se’ls assignarà parella a aquelles persones que es postulin de manera individual.

 • Cada artista o cada parella d’artistes haurà de respondre a la temàtica tal i com està definida a la convocatòria. Cada artista/parella d’artistes definirà i proposarà un projecte específic, per ser desenvolupat durant aquest període juntament amb el mentor.

 • Cada parella treballarà amb l’objectiu de presentar un producte artístic final, que podrà ser una actuació virtual, un work in progress, un documental fotogràfic, un podcast, un vídeo documental, entre d’altres formats. El resultat final es publicarà a les xarxes socials de culture360.ASEF.org i de Casa Àsia.

 • A la fi de la residència, cada parella participarà en un webinar, podcast i/o vídeo entrevista sobre el procés col·laboratiu, per compartir la seva experiència de la residència.

Cada participant rebrà una quantitat de 750 SGD (aprox. 450 €) per la seva participació a la residència, que es farà servir per al desenvolupament de la idea del projecte (investigació, compra de materials o altres serveis necessaris).

Mr Jayachandran Palazhy (Índia)
Coreògraf i director artístic, Attakkalari Centre for Movement Arts, Bangalore.

Jayachandran Palazhy, líder visionari i innovador, és director artístic de l’Attakkalari Centre for Movement Arts de Bangalore. Format en dansa contemporània, ballet, Bharatanatyam, Kathakali, formes de dansa folklòrica índia, Kalaripayattu, Ioga, Tai Chi, Capoeira i formes de dansa africana, les intervencions i iniciatives estratègiques de Jayachandran han tingut un impacte significatiu en la dansa contemporània a l’Índia. Aclamat com a professor i coreògraf, ha creat amb reconeguts artistes internacionals produccions de dansa multimèdia com City Maps, Beyond the Walls for Men, ScannedV, TransAvatar, puruixartha, Chronotopia o MeiDhwani.

AadhaaraChakra, un diàleg de dansa, i Bhinna Vinyasa han tingut una acollida destacada a l’Índia i internacionalment. Jayachandran és director de l’Attakkalari India Biennaial Festival, FACETS Choreography Residency, Incubation Centre for Arts & Mitjana (ICAM) i Attakkalari Culture Port (un espai d’art digital). Ha participat en residències artístiques i festivals a nivell internacional, publicat articles i conferències i dirigit projectes d’investigació en prestigioses universitats de l’Índia ia l’estranger com NAGARIKA, un projecte d’investigació sobre un sistema digital interactiu sobre les tradicions d’arts escèniques índies.

Què és “home”/”la llar”? Què és “being at home”/”estar a casa”? Què és “being away from home” “estar lluny de casa”?

En el context actual de crisi sanitària, «quedar-se a casa» s’ha convertit en un terme comú a tot el món. A el mateix temps, ha qüestionat els nostres hàbits i forma de vida, encarnant alhora una sensació de comoditat i una sensació d’imposició “forçada”. Per mitigar l’impacte de la pandèmia, s’ha demanat a les persones que es quedin a casa excepte per a les tasques essencials. En aquesta existència truncada, hem hagut de retrobar-nos amb les nostres llars i les seves estructures, amb els seus aspectes físics i funcionals. No solament és un espai de refugi, sinó que ara també és una oficina, una aula, un estudi per a exercicis físics, un pati de jocs, entre d’altres característiques. S’ha convertit en un espai on ens sentim protegits però també allunyats dels altres, on el contacte físic està restringit però on el món virtual s’ha expandit. Les cases solien ser espais als quals la gent s’escapava, però amb els confinaments, la casa també s’ha convertit en el lloc de què escapar.

La llar és més que un lloc. És un concepte, una idea, un record, una imaginació. Un concepte que transcendeix el físic sense barreres, que encarna un espai que s’identifica com a “llar”: és el nostre barri, la nostra ciutat, el nostre país o el món mateix. No obstant això, la pandèmia ens ha restringit per moure’ns dins d’aquest espai, tot privant-nos o transformant el sentit de llar. Això també ha canviat els límits de la llar, les oportunitats per a la trobada, diàleg, reflexió i creació.

En definitiva, què és la llar? Què significa «ser a casa»? I què significa «estar fora de casa»? Estan sorgint noves idees o emocions al voltant del concepte de la llar? Està la gent visualitzant diferents conceptes de realitats i llars? Què els converteix en llars, qui podrien ser els habitants i què podria succeir allà? Tindrà el món prepandèmic un espai en aquest imaginari o és ja una realitat híbrida emergent?

Agraïm les teves idees sobre el concepte de llar i els seus possibles tractaments artístics a través de la teva participació en aquesta residència.

 • Nacional d’un país asiàtic d’ASEM i de qualsevol nacionalitat europea d’ASEM que actualment resideixi a Espanya. Es pot consultar la llista de països socis d’ASEM a: https://www.aseminfoboard.org/about/partners.

 • Artistes emergents entre 18 i 28 anys amb 2 a 4 anys d’experiència en les següents disciplines: arts escèniques (teatre, dansa, música), multimèdia i cinema, amb un enfocament interdisciplinari.

 • Bon nivell d’anglès escrit i anglès oral fluid (tota la comunicació i l’escriptura seran en anglès)

 • S’accepten sol·licituds presentades en parella o individualment. En el cas de sol·licituds en parella, cada membre ha de ser de diferent nacionalitat / regió. Per a sol·licituds individuals, els organitzadors s’emparellaran als sol·licitants.

 • S’anima especialment a postular-se a aquells sol·licitants que mai hagin participat o treballat en projectes internacionals (veure pregunta corresponent en el formulari de sol·licitud).

 • S’anima especialment a postular-se a aquells sol·licitants que hagin perdut oportunitats de capacitació com a resultat de la pandèmia.

 • Participar en la residència en línia i treballar amb un altre artista i un mentor assignat durant 6 setmanes. S’ha de tenir en compte que per als sol·licitants individuals, els organitzadors faran l’aparellament en funció del seu interès expressat en el formulari de sol·licitud.

 • Per tenir actualitzacions setmanals sobre el progrés del projecte a través de videoclips/imatges que es compartiran a través de les publicacions del «Diari d’artistes» a la pàgina de culture360 d’Instagram i els canals de Casa Àsia.

 • Preparar un producte artístic final que podria prendre la forma d’una actuació online, work in progress, podcast, documental en vídeo, presentació de projecte mock online, entre d’altres formats, que es publicarà en els canals de culture360 i de Casa Àsia.

 • Participar en un webminar per compartir els resultats de l’aprenentatge de la residència amb una secció més àmplia de la comunitat artística.

 • Participar en una vídeo-entrevista per compartir el procés artístic.

Informació pràctica

Presentació de sol·licituds

S’haurà d’enviar la sol·licitud a través d’aquest formulari i adjuntar els documents requerits abans del 15 d’agost de 2021.

Panell de selecció

Un panell compost per una representació de Casa Àsia, una representació d’ASEF i el mentor avaluarà i seleccionarà els/les participants.

Només les candidatures seleccionades seran notificats abans del 15 d’agost de 2021.

Calendari

Convocatòria oberta: 15 de juny – 15 d’agost 2021
Selecció: 1 d’agost – 27 agost 2021
Comunicació als/les participants seleccionats/des: 10 de setembre de 2021
Residència en línia: 15 de setembre – 29 octubre 2021
Presentació de resultats i activitats online: 15 de novembre 2021 – 19 de novembre 2021
Webinar públic amb participants, mentors i organitzadors: novembre – desembre 2021

Compartir