04/06/2021 | Actualitat
En contextos de migració, un dels reptes més grans és aprendre la llengua o llengües del país al qual s’arriba. Fins que això no s’aconsegueix, es viu una situació de vulnerabilitat, pel fet de no poder expressar-se ni comunicar. Això crea angoixa i pèrdua d’autoestima. Si a més no hi ha possibilitat de comunicar-se en una llengua comuna, davant de la resta hom apareix com a «ningú». No es pot parlar, ni pensar, ni saber i això crea invisibilitat.

Reconèixer els coneixements plurilingües anteriors és imprescindible per facilitar l’aprenentatge d’una o més llengües noves. Aquest és el cas dels programes AFEX i AFFM de Casa Àsia i la FAPAES d’ensenyament dels nostres idiomes a famílies migrades (que es porta realitzant fa ja uns anys) amb el suport de la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya i del Pla Barcelona Interculturalitat de l’Ajuntament de Barcelona i el Grup de Recerca en Ensenyament i Interacció Plurilingües (GREIP) de la Universitat Autònoma de Barcelona. Casa Àsia va guanyar el premi Francesc Candel (2018) i un premi de l’Associació Espanyola d’Aprenentatge i Servei Comunitari pel programa AFEX – Aprenem: famílies en xarxa.

L’autobiografia lingüística vincula els aprenentatges lingüístics a experiències vitals, a vincles familiars i als espais de socialització de cada persona. Contribueix a que els estudiants prenguin consciència que no estan començant de zero a l’iniciar-se en un nou idioma, sinó que tot l’aprenentatge anterior els ajuda a seguir aprenent, a avançar més ràpidament.

Mostrem un article i un vídeo on es veu l’experiència al realitzar aquesta activitat amb els/les nostres estudiants adults/es voluntaris/es dels 21 centres educatius participants en els nostres programes.

Esperem que aquest reconeixement es faci extensiu a les aules i que el repertori plurilingüe de l’alumnat i les seves famílies es visqui com una riquesa i no com un obstacle per a l’aprenentatge.

Article: Què aconseguim amb l’Autobiografia lingüística

Compartir