15/05/2020 | Actualitat

Casa Àsia ha organitzat una reunió virtual del seu Consell Econòmic, en què ha participat el secretari d’Estat de l’Espanya Global del Ministeri d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació (MAEUEC). El Consell Econòmic és un òrgan recollit en els Estatuts de Casa Àsia i té com a objectiu impulsar el seu pilar econòmic i empresarial, i orientar l’activitat de la institució en aquest àmbit. Hi han participat membres del seu Consorci i Alt Patronat, així com representants de l’àmbit econòmic i empresarial espanyol amb interessos a la regió Àsia-Pacífic.

En la seva intervenció, Manuel Muñiz ha exposat les línies d’actuació de la seva secretària d’Estat que van encaminades a reforçar un espai de lideratge i d’Imatge-país a escala europea i internacional, davant la nova etapa que s’obre per l’entorn de crisi social i econòmica derivat del COVID-19. El secretari d’Estat també ha exposat els principals reptes als quals ens enfrontem tant a nivell nacional com internacional, i que són els següents: l’agreujament de la fractura social a causa de l’accentuació de la bretxa econòmica, el debat sobre la desglobalització, les restriccions a la mobilitat internacional, les mancances en la governança de la salut a nivell global, la solidaritat com element clau en les relacions entre països dins de la UE, i l’agreujament de la tensió geopolítica entre els Estats Units i la Xina.

Entre els temes que s’han debatut en aquesta reunió, tots els participants han destacat que la recuperació a Àsia serà més ràpida que en altres parts de món, de tal manera que les nostres empreses haurien d’aprofitar l’oportunitat per posicionar-se adequadament tenint en compte l’important paper que la digitalització i el comerç electrònic tindran després del Covid-19. D’altra banda, les ciutats espanyoles hauran d’afrontar nous reptes com la restricció a la mobilitat o la recuperació econòmica, i en aquest segon aspecte el paper d’Àsia i les seves empreses pot ser essencial en àmbits com les inversions o l’intercanvi de bones pràctiques. Finalment, també hi ha hagut consens en la necessitat de buscar nous marcs de col·laboració públic-privats per recuperar la confiança i rellançar la imatge d’Espanya a l’exterior.

En el Consell Econòmic de Casa Àsia 2020 han participat els membres del Consorci, de l’Alt Patronat, així com les empreses i institucions que col·laboren habitualment amb Casa Àsia i que tenen experiència en l’àmbit de les relacions econòmiques i empresarials amb Àsia-Pacífic.