11/05/2023 | Actualitat

Casa Àsia es traslladarà properament a unes noves oficines al carrer Elisabets, núm. 24 del districte de Ciutat Vella al barri del Raval de Barcelona. L’Ajuntament ha adscrit aquest espai, “L’antiga Capella de la Casa dels Infants Orfes” a Casa Àsia per tal que pugui desenvolupar les seves activitats, d’acord amb allò previst als seus estatuts.

Es tracta d’un edifici de planta rectangular, protegit com a bé cultural d’interès local,  ubicat en un entorn on hi ha d’altres institucions com el CIDOB, MACBA, CCCB o la Fundació Institut Confuci Barcelona. L’edifici consta de tres plantes. A la primera hi haurà una sala polivalent que acollirà actes de petit format, mentre que la segona i tercera planta es destinaran a despatxos i oficines.

La cessió d’aquest espai per part de l’Ajuntament de Barcelona és temporal, ja que la institució té previst de traslladar-se al Palau de Pedralbes en un futur proper tan aviat com s’hagin dut a terme les obres de rehabilitació dels dos pavellons que s’ubiquen als dos extrems de l’entrada del recinte per l’Av. Diagonal, i que constituiran la nova seu oficial de Casa Àsia. El projecte de rehabilitació, que anirà a càrrec del col·lectiu Brusi, guanyador del concurs convocat per l’Ajuntament de Barcelona, es finançarà en una part amb ajut dels fons Next Generation europeus.

Compartir