11/11/2020 | Actualitat
L’ICEX Espanya Exportació i Inversions i Casa Àsia han subscrit un conveni de col·laboració que té per objectiu principal la realització d’activitats i projectes que contribueixin a afavorir l’intercanvi de coneixement i les relacions en l’àmbit econòmic i empresarial entre la regió d’Àsia i el Pacífic i Espanya.

En base a aquest marc, el conveni estable que la cooperació entre ambdues institucions pot estendre a la participació de l’ICEX a les trobades bilaterals que Casa Àsia organitza amb Corea de Sud, Filipines i Indonèsia, com a membre especial en les reunions de l’Alt Patronat i del Consell Econòmic de Casa Àsia, així com en aquelles activitats en què es requereixi de professionals en comerç exterior relacionats amb els països de l’àmbit de treball de Casa Àsia.

Igualment, l’acord estipula l’organització conjunta de trobades d’interès per a les empreses espanyoles que vulguin internacionalitzar la seva activitat en els països d’Àsia i el Pacífic, de programes de formació per a responsables de la internacionalització de les empreses, la difusió d’articles, informes i programes de l’ICEX, i la cessió d’espais per a la realització d’activitats relacionades amb Àsia.

Amb la finalitat d’establir un seguiment i avaluació de les activitats relacionades amb el present acord, s’ha constituït una comissió de seguiment integrada per dos representants designats per Casa Àsia i altres dos designats per l’ICEX.

Aquest conveni té una vigència de dos anys, i s’ha formalitzat digitalment per part de Maria Peña Mateos, consellera delegada de l’ICEX, i de Javier Parrondo, director general de Casa Àsia.

L’ICEX Espanya Exportació i Inversions, és una entitat pública empresarial, amb personalitat jurídica pròpia, adscrita al Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme a través de la Secretaria d’Estat de Comerç, que té com a missió promoure la internacionalització de les empreses espanyoles per contribuir a la seva competitivitat i aportar valor a l’economia en el seu conjunt, així com atraure inversions exteriors a Espanya.

Casa Àsia és un consorci del sector públic estatal, constituït pel Ministeri d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i l’Ajuntament de Madrid, que té per objecte contribuir a un millor coneixement i a l’impuls de les relacions entre les societats d’Àsia i el Pacífic i Espanya, en l’àmbit institucional, econòmic, cultural, i educatiu.