10/11/2022 | Actualitat

El Consell Rector de Casa Àsia ha aprovat el seu Pla Estratègic per al període 2022-2025. Aquest document defineix el full de ruta de la institució per als propers anys, i amb aquest propòsit identifica sis objectius estratègics i delimita 22 línies d’actuació encaminades a la seva consecució.

L’aprovació d’aquest document ha tingut lloc en el marc de la darrera reunió del Consell Rector de Casa Àsia, que ha comptat amb la participació dels representants de les 4 administracions del Consorci: Ministeri d’Afers Estrangers, Unió Europa i Cooperació, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Barcelona i Ajuntament de Madrid.

Aquest document estratègic consta de tres parts. La primera descriu el nou escenari d’Àsia-Pacífic en un context global. La segona part fa referència al marc administratiu i el funcionament operatiu de Casa Àsia. I la tercera part se subdivideix en quatre apartats: Missió, Visió, Estratègia i Avaluació. En l’apartat relatiu a la Visió s’identifiquen els objectius estratègics per al període 2022-2025 i es defineixen les línies d’actuació encaminades a la consecució d’aquests objectius.

Els 6 objectius estratègics que guiaran l’actuació de Casa Àsia són:

El Pla Estratègic de Casa Àsia incorpora les dinàmiques de canvi que recorren el continent asiàtic i el Pacífic, així com l’emergència del concepte geoestratègic d’Indo-Pacífic, la construcció d’una nova arquitectura comercial després de la creació de l’Associació Integral Econòmica Regional ( RCEP), i el nou paper de la Xina com a actor global. També té en compte desafiaments, com ara el canvi climàtic, les migracions, la urbanització accelerada o la transició verda, entre d’altres.

Casa Àsia tindrà en compte aquest nou marc, analizant quines aportacions pot seguir fent, identificant oportunitats de cooperació entre las societats d’Espanya i Asia-Pacífic, i responent a les expectatives que la societat espanyola té en relación amb la regió Asia-Pacífic, que a día d’avui representa el 56,6% de la població mundial i el 45,37% del PIB del planeta.

Consulta el pla

Descàrregues

Compartir