23/02/2023 | Actualitat
En la població escolar a Catalunya podem observar que durant el període de l’educació obligatòria la presència dels nois i noies de famílies migrades des de l’Àsia, d’entre 12 a 15 anys, és elevada, tanmateix quan els mateixos joves acaben 4rt d’ESO, als 17-19 anys, abandonen els estudis i comencen a afrontar els desafiaments de la vida adulta.

Aquesta constatació ens fa pensar que segurament molts d’aquests adolescents no continuen estudiant perquè no han aconseguit treure’s l’ESO amb èxit. Sobretot perquè van ser reagrupats a la secundària i han tingut dificultats per compaginar l’aprenentatge del castellà i el català amb els estudis. Un segon factor és el desconeixement de les famílies de les possibilitats d’estudis post obligatoris a l’abast dels seus fills i filles després d’acabar l’ESO.

Per aquest motiu, cada curs, dins dels nostres programes AFEX-AFFM per a famílies migrades, oferim diverses xerrades en línia sobre les possibilitats d’estudis post obligatoris a Catalunya, així com les oportunitats per seguir estudiant i formant-se de les persones adultes, entenent el dret a l’educació al llarg de la vida, tal i com indiquen els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides.

Les xerrades són del 21 de febrer al 15 de març en castellà, a càrrec d’en Lluis Vila i compten amb la traducció consecutiva al xinès i a l’urdú-hindi.

Qualsevol família que parli aquestes llengües i tingui dubtes sobre què poden fer els seus fills i filles després de l’ESO ens pot contactat a:

Imma Llort
[email protected]
666571836

Segons el lloc on resideixin els podrem orientar sobre els dies, llocs i horaris en els que es fan les xerrades presencials i facilitar-los hi els enllaçosper participar-hi també en línia.

A continuació afegim els vídeos de les xerrades sobre aquest tema que ja s’han fet, amb els àudio en xinès, urdú-hindi i darija:

Urdú/Hindi:

Xinès:

Darija:

Compartir