• Català | Castellà | Anglès
  • 12€ | Gratuït durant el festival | 24.7 x 34.2 cm | 71 pàg.
  • DISPONIBLE

 

12€

En aquesta quarta edició, el Casa Asia Film Festival de Barcelona celebrat el 2016, va reunir 80 projeccions de 25 països asiàtics, distribuïdes en cinc seccions: Oficial, Panorama, Discoveries, Especial, i Filipino Classics. Aquesta edició es va enfocar en les representacions visuals de l’espai temps de les diferents cultures del continent. D’Est a Oest i de Nord a Sud, la programació del festival va abastar una àmplia geografia que integra nació i narració a Àsia, com els equivalents de la espacialitat i la temporalitat constitutiva de les nostres societats, més enllà de la continuïtat històrica que pertany a la primera. Tota nació es constitueix per mitjà de la seva narració, i aquesta última adquireix un sentit a l’identificar-se amb les cultures on aquests conceptes es reben suport. Al 2016, el festival va intentar d’adaptar-se als conceptes de nació i narració des de la perspectiva que planteja el discurs postcolonial i en particular Homi K. Bhabha, més interessat en els aspectes constitutius de la diferència cultural que en el fet de la diferència mateixa. El cinema asiàtic no és una categoria ni un gènere, sinó un espai d’espais en el qual conviuen cultures amb arrels comunes i identitats transfrontereres. De fet, el festival pot considerar-se un laboratori d’experiències que es produeixen en el diàleg amb altres cultures, en les quals les nacions defineixen i defensen la seva subjectivitat constitutiva malgrat la força de l’internacionalisme cultural i de la globalització econòmica.

 

Per a més informació, contacta amb el correu [email protected].