La Xina s’ha convertit en els darrers anys en una de les potències mundials en ciència i innovació i un soci de gran importància per a la Unió Europea (UE) per fer front als desafiaments globals, tal com es destaca a la Comunicació de la Comissió Europea (CE) de maig del 2021 sobre l’enfocament global de la recerca i la innovació.

No obstant això, atesa la posició de la Xina com a competidor econòmic i tecnològic de la UE, la cooperació amb aquest país en matèria de recerca i innovació (R+I) s’està redissenyant. La UE juntament amb la Xina estan elaborant un full de ruta conjunt per consensuar unes condicions marc i principis rectors per a la cooperació en investigació i innovació per tal d’aconseguir la igualtat de condicions i la reciprocitat, alhora que es respecten els valors fonamentals i uns criteris d integritat ètica i científica més estrictes.

Sobre aquesta base, la UE i la Xina també estan identificant les àrees futures de recerca en què la cooperació podria derivar en beneficis mutus, com el canvi climàtic i la protecció de la biodiversitat, l’economia circular, la salut, l’alimentació, l’agricultura ol’observació oceànica. Alhora, Europa està impulsant una aproximació única i compartida entre tots els Estats Membres (EEMM) de cooperació amb el país asiàtic, que pretén ser compatible amb les característiques i interessos de cada Estat Membre.

El marc polític i els programes europeus de recerca són la principal font de finançament de les entitats espanyoles per col·laborar amb països tercers, entre ells la Xina. L’objectiu d’aquest document, elaborat des de Casa Àsia amb la col·laboració de la Fundació Institut Confuci de Barcelona, ​​és mostrar la cooperació en investigació i innovació entre Espanya i la Xina a través dels programes marc de finançament de la investigació de la Unió Europea, així com les oportunitats de col·laboració existents actualment a Horizonte Europa.

La secció 1 d’aquest document ofereix una visió general de la nova política de cooperació internacional en investigació i innovació de la UE, els principis rectors i punts a considerar pel que fa a la futura cooperació Europa-Xina. Com que la investigació no es realitza de manera aïllada sinó en col·laboració transnacional, és important conèixer el marc europeu per comprendre les tendències i reptes futurs de col·laboració Espanya-Xina.

La Secció 2 mostra la cooperació Espanya-Xina en Investigació i Innovació des de la dècada dels 90 fins a l’actualitat, incidint en el període 2014-2020, corresponent al programa Horitzó 2020, el més fructífer fins ara.

Finalment, a la Secció 3, s’exposen les oportunitats actuals de col·laboració, tant a nivell de programa “Horizonte Europa (2021-2027)” en general com de convocatòries obertes en el període 2023-2024.