• Autor: Frederic Amat
  • Català
  • B-32962-2003
  • 10,00€ | Sobre de Paper | 22.9 x 32.1 cm | 4 pàg.
  • Casa Asia | Barcelona, 2003
10€

A “Papers de l’Índia” (2011), Frederic Amat va recollir cent dibuixos sobre paper (30×30 cm) que va realitzar arran dels seus viatges al nord i al sud de l’Índia a partir de l’any 2000. Autor del logotip de Casa Àsia, que s’ha mantingut intacte des de la fundació d’aquesta institució fins al moment actual, els dibuixos que va presentar a la seu de Casa Àsia formen part de la seva pintura més gestual i expressiva. Juntament amb aquesta sèrie de dibuixos, va presentar també un vídeo realitzat durant la seva estada en aquest país. Més que un llibre d’artista, es tracta d’un objecte dissenyat per l’artista que inclou un sobre mida foli amb una de les seves pintures i un mosaic inclusiu que recull tot aquest treball de camp. L’exposició va tenir lloc al Palau Baró de Quadras al 2003. Aquests cent dibuixos són equivalents a cent poemes escrits arran d’aquesta experiència única d’un viatge de formació.

Per a més informació, contacta amb el correu [email protected].