15/12/2020 | Actualitat

En nom del compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, limitació, oposició i portabilitat de manera gratuïta.

Responsable del tractament: Consorci Casa Àsia, Recinte de Can Tiana, c / Bolívia, 56, 08018 Barcelona.

Finalitat: difondre butlletins, gestionar i difondre activitats, cursos, conferències i seminaris, actes institucionals, exposicions i mostres de cinema organitzats per Casa Àsia.
Legitimació: consentiment de la persona interessada.
Destinataris: les dades no es comunicaran a terceres persones.
Drets de les persones interessades: pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de limitació, dirigint un escrit a Casa Àsia per correu postal (Consorci Casa Àsia, Recinte de Can Tiana, c / Bolívia, 56, 08018 Barcelona.) oa través de l’adreça electrònica [email protected] A la sol·licitud s’ha d’indicar clarament el dret o drets que es vol exercir.

Procés d’inscripció:

És obligatori emplenar els camps del formulari d’inscripció als que se sol·liciten dades de caràcter personal per tal de poder completar correctament el procés de matrícula a l’activitat escollida.
S’informa que les dades personals recavades per CASA ÀSIA mitjançant aquest formulari en cap cas seran cedides a tercers. Seran tractades d’acord amb l’establer a la Política de privacitat. La inscripció només quedarà vàlidament formalitzada una vegada realitzat el pagament de l’import íntegre de l’activitat. El pagament es podrà efectuar:

  • Online mitjançant targeta de crèdit.
  • O mitjançant transferència bancària al compte a nom de CASA ÀSIA al Banc Sabadell ES62 0081 0556 7600 0106 3309, indicant en el concepte nom i cognom de la persona inscrita i codi del curs.

En aquest cas, serà imprescindible adjuntar el justificant de pagament al realitzar la inscripció online, per tal de que la inscripció sigui considerada i la plaça a l’activitat quedi reservada.
Algunes activitats tenen un suplement per material que s’haurà d’abonar en metàl·lic al docent el primer dia de classe.
Els grups de les activitats es completaran per ordre de recepció dels formularis d’inscripció, juntament amb la confirmació del pagament.
Entre 48 i 24 hores abans de l’inici del curs, CASA ÀSIA contactarà per correu electrònic amb els interessats per confirmar la formació del grup, així com per comunicar qualsevol altre tipus d’informació que sigui del seu interès en relació a l’activitat inscrita, o sobre qualsevol alteració que pogués produir-se en la programació de l’activitat, o sobre la cancel·lació de l’activitat per falta de persones inscrites.
Qualsevol consulta o incidència relacionada amb el procés d’inscripció contactar enviant un correu electrònic a [email protected].

Descomptes:

Les persones d’algun dels següents grups podran beneficiar-se d’un 10% de descompte en l’import de la matrícula, a excepció dels cursos de llengua japonesa Marugoto:

  • Estudiants menors de 30 anys d’edat
  • Persones aturades

En el moment de la inscripció se seleccionarà l’opció de descompte en funció del grup al qual es pertanyi. Casa Àsia, prèvia comprovació del pagament, es posarà en contacte amb tu per requerir la documentació que acrediti que pots beneficiar-te del descompte.

Política de cancel·lació i devolució:

CASA ÀSIA es reserva el dret de poder cancel·lar l’activitat en cas de que no hi hagi un número suficient de persones inscrites o per altres causes de força major. En cap cas la cancel·lació d’una activitat donarà motiu a cap tipus d’indemnització.
Una vegada realitzada la inscripció no es realitzaran devolucions per causes alienes a CASA
ÀSIA, fins i tot en el cas que l’activitat no s’hagi iniciat encara.
CASA ÀSIA únicament procedirà a la devolució de l’import de la inscripció en els següents supòsits:

  • Si l’activitat està completa en el moment de la inscripció.
  • Si l’activitat es cancel·la.
  • Si se donen causes de força major imputables a CASA ÀSIA que impossibilitin la realització de l’activitat.

CASA ÀSIA efectuarà la devolució de l’import de la inscripció en un termini de 30 dies.

He llegit i accepto les presents condicions particulars.

Compartir