En els últims anys, Casa Asia ha desenvolupat un important treball de gestió de projectes internacionals, especialment dels promoguts per la Unió Europea, per tal de canalitzar la participació dels agents econòmics, universitats, centres de recerca, empreses etc., en programes de gran interès per a totes aquelles entitats que desitgen reforçar els seus enllaços amb la regió Àsia-Pacífic.

Programa europeu EU-Japan Region-to-Region Innovation Cooperation

Es tracta d'un projecte de la Unió Europea gestionat per Foreign Policy Instruments (FPI) i el Directorate-General per a la Regional i Urban Policy (DG REGIO) de la Comissió Europea i implementat en cooperació amb el Ministeri Japonès de Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT). L'objectiu principal del programa és la cooperació en innovació entre les regions europees i les prefectures japoneses als àmbits de transició verda (economia circular, energia neta, canvi climàtic i mobilitat sostenible), transformació industrial (digitalització i innovació social) i transició demogràfica i competitivitat (serveis públics i infraestructures a regions amb depopulació i envelliment). Per part europea, participen les regions de Vall de l'Oise (França), Emilia-Romanya (Itàlia), País Basc (Espanya), Ljubjana (Eslovènia), Auvernia Roine Alpes (França) i Catalunya (Espanya). Casa Asia, organitza com a part de l'equip EU-Japan R2R.

Elaboració d'informes

La secció per a Àsia del Programa de Cooperació Urbana Internacional de la Unió Europea (IUC-Àsia) ha publicat el EU-Xina Regional Innovation Joint Study, un estudi sobre innovació regional entre la Unió Europea (UE) i la Xina, coordinat durant l'any 2020 des de Casa Asia.

L'estudi compara els enfocaments europeu i xinès sobre la innovació regional, analitzant també sis casos pràctics de regions i províncies de la Xina i de la UE: el País Basc (Espanya), Baden-Württemberg (Alemanya), Centre (Portugal), Jiangsu, Shandong i Chengdu-Chongqing (Xina).

Així, mentre a Europa predomina el lideratge de les regions en el disseny de les diferents estratègies d'innovació a través de les polítiques d'especialització intel·ligent (RIS3), l'impacte del govern central en el cas xinès és molt més acusat, si bé les províncies i ciutats tenen cada cop un rol més important en el desenvolupament d'estratègies pròpies adaptades a les característiques de cada lloc. També s'ha constatat la importància de l'anomenada triple helix (cooperació entre el govern, les universitats i les empreses) per a l'èxit de qualsevol pla d'innovació a nivell regional o provincial, tant a la Xina com a Europa.

Programa International Urban Cooperation www.iuc.eu

Casa Asia participa des de l'any 2017 al programa International Urban Cooperation de la Direcció General de Política Regional i Urbana (DG REGIO) dedicat a potenciar la cooperació urbana amb Àsia en temes vinculats amb la innovació en la gestió de ciutats i desenvolupament sostenible (conservació de biodiversitat , eficiència energètica, ús d'energies renovables, mobilitat urbana sostenible, etc.). Amb aquest objectiu, s‟han organitzat missions de representants d‟empreses i institucions europees a diverses ciutats xineses, així com també s‟han gestionat les agendes d‟activitats de diverses delegacions xineses que en el marc del programa visiten la ciutat de Barcelona coincidint amb la celebració del Smart City World Congress.

Programa World Cities www.world-cities.eu

Des de l'any 2015, Casa Asia participa al programa “World Cities” de la Unió Europea dirigit a la cooperació internacional de ciutats europees amb ciutats asiàtiques, a través de la Direcció General de Política Regional i Urbana (DG REGIO). L'objectiu és contribuir a l'intercanvi de bones pràctiques, experiències d'èxit i compartir avenços científics i tecnològics en la matèria. A aquest efecte, s'han organitzat missions de representants d'empreses i institucions de Barcelona a la Xina i Corea del Sud, i sessions de treball de delegacions de la Xina, Indonèsia i Corea del Sud amb les contraparts europees respectives a la ciutat de Barcelona.