En els darrers anys, el Departament d’Economia i Empresa de Casa Àsia ha desenvolupat un important treball de gestió de projectes internacionals, especialment d’aquells promoguts per la Unió Europea, per tal de canalitzar la participació dels agents econòmics, universitats, centres de recerca, empreses etc., en programes de gran interès per a totes aquelles entitats que volen reforçar els seus vincles amb la regió Àsia-Pacífic.

Elaboració d’Informes

La Delegació de la Unió Europea a la Xina ha encarregat a Casa Àsia per a l’any 2020 l’elaboració d’un informe comparat sobre innovació regional a la Unió Europa i la Xina, el principal objectiu del qual és analitzar les polítiques d’especialització intel·ligent (Regional Smart Specialization) en ambdues regions. L’estratègia d’especialització intel·ligent intenta aprofitar les fortaleses de cada regió en matèria d’innovació, de manera que s’innovi en aquelles àrees en què hi hagi avantatges competitius per a l’existència d’un teixit industrial determinat, de centres de recerca, etc. L’estudi haurà d’establir una sèrie de recomanacions per tal de cooperar d’una manera efectiva amb la Xina en matèria d’innovació.

Programa International Urban Cooperation www.iuc.eu

Casa Àsia participa des de l’any 2017 en el programa International Urban Cooperation de la Direcció General de Política Regional i Urbana (DG REGIO) dedicat a potenciar la cooperació urbana amb Àsia en temes vinculats amb la innovació en la gestió de ciutats i el desenvolupament sostenible (conservació de biodiversitat, eficiència energètica, ús d’energies renovables, mobilitat urbana sostenible, etc.). Amb aquest objectiu, s’han organitzat missions de representants d’empreses i institucions europees a diverses ciutats xineses, així com també s’han gestionat les agendes d’activitats de diverses delegacions xineses que en el marc del programa visiten la ciutat de Barcelona coincidint amb la celebració del Smart City World Congress.

Programa World Cities www.world-cities.eu

Des de l’any 2015, Casa Àsia participa en el programa “World Cities” de la Unió Europea dirigit a la cooperació internacional de ciutats europees amb ciutats asiàtiques, a través de la Direcció General de Política Regional i Urbana (DG REGIO). L’objectiu és el de contribuir a l’intercanvi de bones pràctiques, experiències d’èxit i compartir avenços científics i tecnològics. Amb aquesta finalitat, s’han organitzat missions de representants d’empreses i institucions de Barcelona a la Xina i Corea del Sud, i sessions de treball de delegacions de la Xina, Indonèsia i Corea del Sud amb les respectives contraparts europees a la ciutat de Barcelona.