Cita anual en què es congrega gran part de la comunitat acadèmica de l’Estat per analitzar l’estat actual dels estudis asiàtics de grau i de postgrau que imparteixen les universitats espanyoles.

L’any 2019, la Universitat de Màlaga (UMA) va acollir la setena edició de la Reunió d’Estudis Asiàtics, i a més d’analitzar l’estat de la qüestió dels estudis d’Àsia Oriental i Sud d’Àsia, es va fer especial èmfasi en el sud-est asiàtic i la seva creixent importància geopolítica.

En altres edicions s’han presentat les principals línies de treball de grups de recerca sobre Àsia d’aquestes universitats, i s’han signat convenis de col·laboració com, per exemple, amb la Universitat de Kobe o la China Education Association for International Exchange.

Entre d’altres experts, han participat en aquestes reunions de treball el professor Won-ho Kim, degà de l’Escola d’Estudis d’Àrea, de la Universitat Hankuk per a Estudis Estrangers, a Seül, Kiyomitsu Yui, director executiu del Centre d’Estudis Europeus de la Universitat de Kobe, o Rachel V. Harrison, presidenta de Centre of South East Asian Studies, de la SOAS.

Amb aquesta Reunió d’Estudis Asiàtics, Casa Àsia pretén contribuir a fomentar l’intercanvi acadèmic, intel·lectual i universitari entre Àsia i Espanya. Així mateix, desenvolupar i executar projectes conjunts de col·laboració universitària entre universitats asiàtiques i espanyoles. Finalment, comptar amb r una oferta d’estudis asiàtics de qualitat que, d’una banda, fomenti futurs professionals experts en Àsia i, de l’altra, un professorat expert en Àsia.