13/10/2021 | | Activitats > Cultura
Activitat tancada
Consulta la nova oferta formativa aquí: www.casaasia.cat/formacion

Aquest curs, de temàtica inèdita en els països de parla hispana, es planteja com un acostament a la història de l’art del sabre japonès, des de la protohistòria fins a l’actualitat.

El contingut del curs fa que el públic a qui està destinat vagi des dels curiosos i interessats per la història samurai i les armes japoneses, fins a estudiants i investigadors universitaris, passant per personal de museus i antiquaris. El motiu de tan ampli espectre és que tractarem des d’una perspectiva propera i divulgativa, totes i cadascuna de les parts del sabre japonès al llarg de la seva història, amb un caràcter metòdic i científic, basant-nos en les últimes publicacions sobre el tema, i la nostra pròpia experiència com a majors especialistes en la matèria en el món hispà.

Aquest curs també va dirigit a antiquaris/es i taxadors/es d’obres d’art que precisin de claus per realitzar-la quan arribin a les seves mans sabres japonesos. Pensant en personal de museus, catalogadors/es, conservadors/es i restauradors/es, dedicarem també sessions a aquestes qüestions relatives al sabre japonès, després de comprovar que, en moltes de les institucions espanyoles no s’estan duent a terme els protocols necessaris per a la conservació i catalogació d’aquestes peces, amb el seu conseqüent deteriorament progressiu. És per això que esperem que aquest curs senti un precedent en els estudis d’armament japonès en el món hispà, i aporti informació de qualitat a qui la necessiti o senti curiositat per ella. L’objectiu immediat d’aquest curs serà que tot assistent, al finalitzar-lo, disposi de les eines necessàries per valorar, conservar i catalogar un sabre japonès.

Programa:

 • Els períodes Jokotô (645-987) i Kotô (987-1596) del sabre japonès: Des dels inicis a la “Edat d’Or” de la forja.
  A càrrec de: Antonio Clemente Ferrero.

  En aquesta primera sessió realitzarem una presentació del sabre japonès, rastrejant els seus orígens arqueològics i com s’evoluciona en els usos i especialment tècniques productives que porten a una sublimació de l’Art del forjat, sent el moment en què comencen a consolidar-se factors essencials en la seva idiosincràsia com la morfologia corba característica, la identitat gremial i d’escola. GobanKaji i l’emperador Gotoba, el naixement del mestre artista.
 • A la recerca d’una identitat armamentística: les muntures dels sabres japonesos des de la protohistòria fins a l’Edat Mitjana.
  A càrrec de: Marcos Sala Ivars.
  En aquesta primera sessió sobre les peces que vesteixen un sabre japonès, analitzarem les tipologies trobades en excavacions arqueològiques que s’emmarquen dins del període Yayoi de la història japonesa (1000/900 aC- 250 dC), i veurem com en l’esdevenir dels segles , els habitants de les illes japoneses intentaran buscar unes tipologies pròpies que els diferenciïn dels seus veïns. D’acord amb l’inici del període Jokotô del sabre japonès, les tipologies de muntures trobaran en l’àmbit del Palau Imperial seva millor expressió, tot adornant-se amb tota la pompa que la cort podia facilitar. Malgrat que en 1185 dóna inici l’època feudal, amb el pas el govern a les mans dels samurais, les muntures no experimentaran un gran canvi respecte a èpoques anteriors, en un intent dels samurais d’emular als aristòcrates de Palau.
 • Els períodes Shintô (1596-1781) y Shinshintô (1781-1876) del sabre japonès: ruptura i reconciliació amb les grans tradicions.
  A càrrec de: Antonio Clemente Ferrero.
  La “nova forja” de les “noves espases”. El final de l’era Sengoku deriva cap a un nou sistema productiu i rupturista amb el període anterior (shinto), el finançament dels grans senyors i el feudalisme instaurat va generar una àmplia xarxa de nuclis productors al voltant dels grans castells i ciutats on es consolidarien multitud d’estils, perfectament connectats en moltes ocasions per l’apogeu de les rutes comercials internes i la connexió cultural entre zones. El renéixer de l’antiguitat (Shinshintô), volta a la recerca dels valors dels períodes Kamakura i Nanbokuchō. “En el camí de Gokaden”, les cinc tradicions antigues.
 • La importància d’un bon “vestit”: Sorgiment i especialització dels primers artistes dedicats a realitzar muntures de sabres.
  A càrrec de: Marcos Sala Ivars.
  Coincidint amb els costums mantingudes dels períodes Nara (710-794) i Heian (794-1185), durant el primer període feudal de l’Alta Edat Mitjana japonesa, les muntures de sabres començaran a experimentar canvis en la seva fisonomia. Això vindrà determinat per l’evolució en les tipologies dels sabres, així com per l’interès mostrat per certs col·lectius a l’hora de crear muntures, sorgint les Tōshō (fetes per forjadors de sabres), katchûshi (fetes per armers) i kagamishi (fetes per mirallers). Al mateix temps, orfebres, argenters i bronzistes es faran un buit important en aquest mercat creixent. Seguirem el rastre a aquesta evolució, fins al sorgiment de les primeres grans escoles d’artistes de muntures, a partir del segle XV, trobant escoles com la Goto, Shôami, Umetada, Heianjô, Kaneie, Nobuie o Kinai.
 • Els sabres de les eres modernes, el període Gendaitô (1876-2021) i els nous sabres (shinsakutô).
  A càrrec de: Antonio Clemente Ferrero.
  Amb l’arribada de l’era Meiji (1868-1912) es clausura l’etapa feudal japonesa, inaugurant les anomenades eres modernes. ¿De quina manera afectarà això als nihontô? En aquesta sessió sobre la història de l’art del sabre japonès analitzarem l’impacte dels esdevenirs històrics dels dos segles passats, i plantejarem un estat de la qüestió de la situació actual de l’sabre japonès. Particularitats de la forja al període de la II Guerra Mundial. Els entusiastes mestres i el seu decisiu paper en la gènesi de les associacions per a la preservació de l’espasa japonesa. Llegendes urbanes de l’actualitat sobre la forja, comerç i tinença de nihontō en els nostres dies.
 • La “Edat d’Or” de les muntures (1500-1920) i el camí feia 2021.
  A càrrec de: Marcos Sala Ivars.
  Els llargs segles de pau o els avatars de les “eres modernes” no aconseguiran frenar l’avanç dels artistes dedicats a crear muntures de sabres. En aquesta sessió sobre la història de l’art del tôsôgu/koshirae, tractarem escoles com: Yokoya, Nara, Yasuchika, Itô… així com aquells artistes que van portar aquest art cap a l’època contemporània, finalitzant en un estat de la qüestió en aquest any 2021.
 • Conservar i restaurar un sabre japonès: institucions, tècniques, procediments i demostració pràctica.
  A càrrec de: Marcos Sala Ivars i Antonio Clemente Ferrero.
  En aquesta penúltima sessió, intervindran de forma conjunta els dos professors del curs, per abordar les següents qüestions: Principals institucions dedicades a l’estudi i preservació del sabre japonès, processos actius i passius de conservació i restauració del full i la seva muntura, demostració pràctica de les accions bàsiques. Gràcies a aquesta sessió, podrem prevenir els danys en els sabres japonesos, conservar-los en perfectes condicions, i aprendre senzilles tècniques de restauració.
 • Taxació i catalogació, compra / venda i mercat de l’art del sabre japonès: Falsificacions i originals.
  A càrrec de: Marcos Sala Ivars i Antonio Clemente Ferrero.
  Tots dos professors ens ensenyaran com taxar i catalogar un sabre japonès i les seves muntures, tant des d’una perspectiva japonesa tradicional com seguint els estàndards globals. Aprendrem a reconèixer els punts necessaris per poder discernir entre una falsificació i una peça original. Nyusatsu Kantei. En el cas d’estar davant d’una obra legítima, mostrarem com catalogar-la i quin valor econòmic pot assolir. Finalment, analitzarem l’estat de la qüestió del mercat de l’art del sabre japonès i les seves muntures, amb consells sobre la seva adquisició.

Professors:

Associació SNTKK:

L’associació Espanyola per a la Preservació de l’Espasa Japonesa i Tradicions Antigues, Spain Nihontôken Oyôbi Koryu Kyokai [ 日本 協会] o SNTKK, és un projecte pioner a Espanya que sorgeix de l’entusiasme i passió de dos amics i col·legues Historiadors de l’Art, que han dedicat gran part de la seva vida i gairebé la totalitat del seu bagatge acadèmic, a l’estudi del sabre japonès, nihontō, les tradicions antigues japoneses, especialment les disciplines marcials, i un gran nombre d’altres Belles Arts de la Història de l’Art japonès.

L’associació es funda l’any 2012, sent la primera i única associació fins al moment existent a Espanya dedicada a aquest propòsit, i en la qual tan sols tenen cabuda el rigor i la pulcritud en l’estudi, difusió i preservació d’aquest tipus de objectes artístics i tradicions immaterials.

L’objectiu de l’associació és promoure i difondre des d’un punt de vista exhaustiu, minuciós i de rigor acadèmic, les particularitats de l’espasa japonesa i les tradicions antigues, per fet i fet tractar de difondre i inculcar tant a el públic iniciat com al neòfit, la passió per tals disciplines i la importància d’entendre la seva idiosincràsia per així poder preservar i entendre millor la seva naturalesa i simbolisme, i per saber diferenciar-les de la ingent quantitat de falsa informació existent en l’actualitat i del material espuri que es presenta en un mercat tan globalitzat. Per al compliment d’aquests fins, l’associació treballarà en la difusió d’informació relacionada per diferents mitjans, articles divulgatius, pàgines amigues o fòrums especialitzats, col·laboracions amb entitats públiques, privades o museus, o bé realitzant conferències i col·loquis en diferents universitats i organismes. Aquesta és una tasca que els seus dos membres fundadors, Antonio Clemente Ferrero i el Dr. Marcos Andrés Sala Ivars, han vingut realitzant des fins i tot abans de la fundació de l’Associació.

Antonio Clemente Ferrero, historiador de l’Art, és un especialista reconegut el camp de recerca és la història i evolució del sabre japonès, fet que el converteix en un referent en el coneixement d’aquestes armes al nostre país. Practicant d’arts marcials tradicionals és alumne de Marcos Sala el Koryu Muso Jikiden Eishin Ryûiaijutsu, i de l’escola Gendai Ryôen Ryû Naginatajutsu, ostenta també el grau de 3r Dan de Iaido. Els seus estudis centrats en la investigació de nihontō, espasa japonesa, i la seva dedicació des de fa anys de forma professional a la venda i el col·leccionisme d’aquestes peces, li han permès poder estudiar de primera mà un gran nombre de peces de gran qualitat i importància. És el fundador i propietari de la pàgina web www.artenihonto.com, en el qual es poden trobar multitud d’articles divulgatius i observar part del catàleg de peces. El seu coneixement sobre aquestes peces, la seva història, escoles i mestres, l’ha convertit en assidu col·laborador i conferenciant de diferents universitats i altres organismes i associacions en la difusió de la cultura japonesa i samurai, comptant igualment amb multitud de col·laboracions escrites i publicacions sobre aquesta temàtica.

Marcos Andreu Sala Ivars és doctor i llicenciat en Història de l’Art per la Universitat Complutense de Madrid. Col·laborador Honorífic del Departament d’Història de l’Art d’aquesta universitat i Secretari del Grup d’Investigació Àsia, centra les seves investigacions al voltant de l’armament japonès i la història de l’art vinculada al samurai. La seva tesi suposa un estudi pioner en espanyol sobre el món de les muntures de sabres japonesos, rebent la qualificació d’Excel·lent “Cum laude”. Compta amb una trentena d’entrades divulgatives i una desena de publicacions científiques. Ha impartit cursos i conferències a 9 universitats espanyoles, 3 sud-americanes i 1 a Hongria, i col·labora assíduament amb l’Ambaixada del Japó i la Fundació Japó. És revisor de dues revistes científiques i membre d’associacions d’estudis japonesos i projectes R+D. La seva formació acadèmica es complementa amb un estudi marcial de tradicions antigues japoneses, sent representant per a Espanya d’algunes d’elles, així com a pioner espanyol a realitzar demostracions en alguns santuaris japonesos.

13/10/2021
13 d’octubre a l’1 de desembre.
Dimecres de 19.00 h a 21.00 h.
8 sessions de 2 hores. 16 hores en total.
Online. 24 hores abans de l’acte les persones inscrites rebran la informació necessària per accedir-hi.
Preu: 104 euros.
Casa Àsia