10/03/2020 | Actualitat
Casa Àsia ha suspès les seves activitats públiques i formatives presencials tant a Barcelona com a Madrid seguint les recomanacions de les autoritats sanitàries i governamentals, a causa del COVID-19. Primer va ser el nostre Centre de Madrid que des del dilluns 9 de març va cessar la seva activitat i el va seguir la seva seu de Barcelona des del dijous 12 després de la resolució SLT / 704/2020, de l’11 de març, del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya

L’activitat formativa s’està reprogramant per adequar-la a aquesta situació, s’ha informat als alumnes i professors afectats, i a partir del 15 d’abril es començarà a programar activitats i cursos online.

Els telèfons d’atenció al públic són 933680836 a Barcelona, i el 913600194 a Madrid.

Casa Àsia comunicarà a través dels seus canals propis, pàgina web i xarxes socials, qualsevol novetat al respecte, i demana disculpes per les possibles molèsties ocasionades.

*Informació sobre el coronavirus, COVID-19 a la pàgina web del Ministeri de Sanitat:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm

Compartir