24/03/2020 | Actualitat

La Fundació Àsia-Europa (ASEF) va ser establerta al febrer de 1997 pels governs i organitzacions participants del procés ASEM, que promou un major enteniment entre Àsia i Europa, al voltant de tres pilars: polític, econòmic i financer, i social, cultural i educatiu.

Casa Àsia ha mantingut una estreta relació de col·laboració amb ASEF des dels seus inicis, com ho mostren les nombroses activitats realitzades conjuntament en els darrers anys. El 2019 es va encomanar a Casa Àsia, en tant que soci local d’ASEF, l’organització de tres programes oficials que van tenir lloc a Madrid amb motiu de la 14a reunió de ministres d’Afers Exteriors d’ASEM: 3è Festival cultural ASEM, 9è Model ASEM, i 12è Seminari de periodistes ASEF.

Javier Parrondo substitueix en el càrrec a Santiago Miralles, ambaixador d’Espanya a Singapur, a qui Casa Àsia agraeix la seva tasca i la determinació esmerçades per elevar el perfil d’Espanya en aquesta organització.

* Asia Europe Meeting (ASEM) és el principal fòrum multilateral creat el 1996 per facilitar la cooperació política, econòmica i cultural entre Àsia i Europa, i abordar de manera conjunta els grans reptes globals. ASEM compta amb 53 socis: 51 països membres, dels quals 30 són europeus i 21 asiàtics, als quals cal afegir la Unió Europea i la Secretaria de l’Associació de Nacions de el Sud-est Asiàtic (ASEAN).

Compartir